EGE-SDI-HD-442PIP
4×2 SDI to HDMI Seamless Switcher

4×2 SDI to HDMI Seamless Switcher