Marka Ürün Kodu Ürün Adı Datasheet Resim
Marka Ürün Kodu Ürün Adı Datasheet Resim
ItechIT6411Single-Channel Bipolar DC Power Supply / Battery Simulator (+15V:-15V ; +3A:-3A) (+9V:-9V ; +5A:-5A)
ItechIT6412Dual-channel Bipolar DC Power Supply / Battery Simulator (+15V:-15V ; +3A:-3A) (+9V:-9V ; +5A:-5A)